Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

ЧАСТКА

Частка — службова частина мови, яка надає реченню чи окремим йо­го членам відтінків значення або слугує для творення певних граматич­них форм.

Групи часток за значенням і вживанням

Група Роль у мовленні Приклади
Формотворчі утворюють форми дієслів:
•    умовного способу
•    наказового способу
прикалад
би, б
ай, нехай
Заперечні передають заперечення не, ні, ані
Модальні уживаються для
•    оформлення запитання
•    ствердження думки
•    підсилення думки
•    виділення окремих слів і підсилення їхнього значення
•    вказівки на предмет, дію, місце
•    вказівки на кількість
•    спонукання до дії
приклад
чи, хіба, невже 

еге, атож, так, аякже,
як, та, що за, що то,
навіть, тільки, хоч, хоча б,
лише, лишень, аж, же, та­ки, уже, собі, 
от, це, то, ото, он, ген
приблизно, майже, мало не, трохи не, чи не, 
годі, бодай, -бо, -но, ну

Правопис часток

Спосіб написання Умова Приклади
Разом частки аби, ані, де, чи, чим, що, як

у складі будь-якої частини мови

абиякий, аніскільки, чимдуж, щосили
частки би, б, же, ж, то, що в складі сполучників або інших часток мовби, нібито, аякже, абощо
частка -ся (-сь) у зворотних дієсловах і в складі займенників і прислівників купається, вклонивсь, колись, когось
Через дефіс частки -бо, -но, -то, -от, -таки,

що стоять безпосередньо після слова, якого стосуються

чекай-но, тому-то, знайшов-таки (але таки знайшов, усе ж таки)
частки казна-, хтозна-, бозна-, будь-, -небудь, які стали префіксами або суфіксами в прислівниках і займенниках казна-хто, бозна-чо­му, хто-небудь
Окремо формотворчі частки хотілося б, нехай готує
частки, що надають словам смислових чи емоційних відтінків аж, ж, саме, ще, хоч
частки у сполуках слів (здебільшого в сполучних словах) поки що, навряд чи, дарма що, що за, що ж до
           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів