Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

ДІЄПРИКМЕТНИК

Дієприкметник — особлива форма дієслова, що називає ознаку за дією або станом і відповідає на запитання який? (пожовклий, засипаний, забутий). Дієприкметник має спільні ознаки з дієсловом і прикметником.

Дієслівні ознаки Прикметникові ознаки
вид (доконаний — протоптані, недоконаний — мелений) відповідає на питання який? яка? тощо
час (теперішній — квітуючий, минулий — зниклий) змінюється за родами, числами, відмін­ками: почутий, почута, почуте, почуті, почутого тощо
залежні слова (іменник, займенник, прислівник: вишитий шовком) залежить від іменника (прочитана повість, спечений хліб)
у реченні виступає означенням або частиною складеного іменного присудка: Принишкли вкриті росою трави. Небо захмарене.

Активні та пасивні дієприкметники

Активні Пасивні
виражають ознаку за дією, яку виконує сам предмет виражають ознаку за дією, яку хтось виконує над предметом
Час, вид теперішній час (недоконаний вид) минулий час (доконаний вид) минулий час (доконаний і недоко­наний вид)
Суфікси -уч-, -юч-; -ач-, -яч- -л- -н-, -ен-, -т-
Приклади сяючий, правлячий потемнілий, зчорнілий обраний, здійснений, тертий

Зауважте! Активні дієприкметники теперішнього часу (пануючий, працюючий тощо) у сучасній мові вживаються обмежено. Замість них треба використовувати відповідні іменники, прикметники, пасивні дієприкметники або дієприслівникові звороти чи підрядні речення: На зуст­річ запрошуємо всіх бажаючих. — На зустріч запрошуємо всіх охочих. До уваги працюючих у другу зміну. — До уваги працівників другої зміни.

Відмінювання дієприкметників

Дієприкметники, як і прикметники, змінюються за родами, числами іі відмінками. Усі дієприкметники відмінюються за твердою групою від­мінювання прикметників.

Дієприкметниковий зворот

Дієприкметниковий зворот — це дієприкметник разом із залежними словами. У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням:

Одцвітають [чорнобривці],  посаджені маминими руками.
[чорнобривці] - пояснюване (означуване) слово

Виділяємо комами дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть після пояснюваного слова:
Ще спить [земля], засипана снігами.

Дієприкметниковий зворот перед пояснюваним словом здебільшого не виділяється комами (Ще спить засипана снігами [земля]).

Зауважте! Дієприкметниковий зворот має стояти якомога ближче до означуваного слова, інакше може спотворитися смисл речення: Каштани нагадують свічки, розбуджені весною. — Каштани, розбуджені весною, нагадують свічки.

Дієприкметниковий зворот не може бути розірваний іншими членами речення. Таке речення потребує редагування: Засипана земля весняними квітами нагадувала килим. — Земля, засипана весняними квітами, нагадувала килим.

Безособові форми на -но, -то

Такі дієслівні форми близькі до пасивних дієприкметників минулого часу (засіяний — засіяно, забутий — забуто). Ці форми незмінювані, ви­ражають дію, не пов’язану безпосередньо з діячем, виступають у ролі головного члена речення (присудка) в односкладному безособовому речен­ні (Злочин розкрито).

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів