Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

ДІЄПРИСЛІВНИК

Дієприслівник — особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан і відповідає на питання що роблячи? що зробив­ши? (готуючи, змалювавши).

Дієприслівник має граматичні ознаки дієслова й прислівника.

Дієслівні ознаки Прислівникові ознаки
вид (доконаний — побачивши, недоконаний — співаючи) незмінюваність (стоячи, замріявшись)
залежні слова (іменник, займен­ник, прислівник: пояснюючи тему) у реченні виконує роль обстави­ни: Обабіч шляху, замислившись, вишикувалися тополі.

Творення дієприслівників недоконаного та доконаного виду

Вид дієприслівника Суфікси Вид дієслова Основа Приклади
недоконаний -учи-, -ючи-

(I дієвідміна)

недоконаний теперішнього часу шукаю — шукаючи
-ачи-, -ячи-

(II дієвідміна)

дзвоню — дзвонячи
доконаний -ти-, -вши- доконаний інфінітива прибігти — прибігши, подолати — подолавши

Зауважте! Не треба плутати дієприслівники з дієприкметниками в називному відмінку множини. Дієприкметники мають закінчення -і, від­повідають на питання які? У дієприслівникових суфіксах завжди пишеть­ся и: сяючЩ (дієприкметник) вогні — сяючи вогнями (дієприслівник).

Дієприслівниковий зворот і одиничний дієприслівник

Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівнико­вий зворот, який у реченні, незалежно від позиції, завжди виконує роль відокремленої обставини, а тому виділяється комами: Відлітаючи у вирій, курличуть у синьому небі журавлі.

Одиничний дієприслівник у реченні теж відокремлюється комами: Співаючи, ідуть дівчата.

Не відокремлюється комами:
— дієприслівниковий зворот, який став фразеологізмом;
— одиничний дієприслівник, який стоїть після присудка й означає спосіб дії (відповідає на питання як?).

Зауважте! Дія, названа дієприслівником, повинна стосуватися в ре­ченні того ж діяча, що й дія, названа присудком.

Неправильно Правильно
Побачивши друзів, мене охопила радість. Коли я побачив друзів, мене охопила радість.

Не може мати дієприслівникового звороту односкладне безособове речення.

Неправильно Правильно
Перебуваючи в Парижі, мені хочеть­ся відвідати Лувр. Перебуваючи в Парижі, я хочу відві­дати Лувр.
           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів