Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Другорядні члени речення

Речення можуть мати у своєму складі, крім головних членів, також другорядні члени речення. За традицією серед другорядних членів речення виділяють додаток, означення й обставину: Блищить січневий сніг бадьоро… (В. Крищенко). У цьому реченні, крім підмета сніг і присудка блищить, є й другорядні члени речення: січневий, що пояснює підмет, і бадьоро, що пояснює присудок.

На противагу головним другорядні члени не беруть участі у створенні предикативної основи речення.

В основу виділення другорядних членів речення покладено також їх морфологічне вираження та позицію в реченні, що і зумовлює форми синтаксичного зв’язку пояснювальних слів з пояснюючими.

Другорядні члени речення:

- додаток
- означення
- обставина
 

‹ Просте двоскладне речення Односкладні речення ›

Уся теорія

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів