Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Підмет — головний член речення, що називає предмет або поняття й відповідає на питання хто? що? За будовою підмети поділяються на прості (виражені одним словом) і складені (виражені кількома словами): Вітри з розгону поламали скрипку (Л. Костенко). Багато літ перевернуюсь, води чимало утекло (Т. Шевченко).

Способи вираження підмета Приклади
іменник Шипшина важко віддає плоди (Я. Костенко).
займенник Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят (Г. Сковорода).
інша частина мови в значенні іменника Старий [прикметник] підбадьорював своїх дітей енер­гійними вигуками (О. Гончар). 3 хвилини на хвилину можуть бити поранені [дієприкметник] (Ю. Збанаць-кий). У великій світлиці за столом сиділо троє [числів­ник] (Ю. Мушкетик). Це «добре» [прислівникі прозву­чало тепер м’яко (Ірина Вільде).
інфінітив Жити — йенезначить тільки брати, а й давати (Й. Ткач).
словосполучення, що узгоджується л присудком у множині Серпень з вереснем схрестили довгі шпаги (М. Рильський). Порівняйте: Батько з дочкою вийшли на балкон. Батько з дочкою вийшов на балкон.
словосполучення з двох займенників Нехай кожен із нас пізнає себе (Ю. Мушкетик). Усі ми прагнемо мири (3 газети).
словосполучення з кількісним значенням Мільярди вір зариті и чорнозем, мільярди шасть розві­яні у прах (В. Симоненко).
фразеологізм Бити байдики — улюблена справа ледарів.
складна власна назва «Так ніхто не кохав» — яскравий зразок інтимної лірики. Андрій Семенович запізнюється.

Зауважте! Щоб не помилитись у визначенні підмета, потрібно стави­ти до нього подвійне питання хто? що? чи кого? що? Наприклад: Сестрі подарували польові квіти. Подарували не хто? що?, а кого? що? У цьому ре­ченні іменник «квіти» виступає в ролі додатка, а не підмета. Порівняйте: На підвіконні у вазі — польові квіти.

Присудок — головний член речення, що називає дію, стан або змінну ознаку діяча й відповідає на питання що робить предмет? що з нимро* биться? у якому він стані? який він є? хто або що він є? За будовою розрізняють простий і складений присудок.

Простий дієслівний присудок може виражатися дієсловом або фра­зеологізмом: Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня (Я. Костенко). Важко з напруженням дихає кінь, він вибивається з останніх сил (О. Донченко).

Зауважте! Простим дієслівним присудком вважаються аналітичні форми дієслів майбутнього часу: Будуть вишні, акації й клени так при­вітно, тепло шуміть (В. Сосюра).

Тип присудка Спосіб вираження Приклади
Складений дієслівний допоміжне дієслово + інфінітив: допоміжним дієсловом найчас­тіше бувають такі слова: почина­ти, продовжувати, закінчувати (фазове дієслово); могти, хоті­ти, мусити, мати, пробувати, наміритися, уміти (вираження волевиявлення); певен, згоден, ладен, рад (короткі форми при­кметників) Яким вогнем спокутувати мушу хронічну українську доброту?! (Л. Костенко). Я менш за все схильний проповідувати благодушність (М. Рильський). Жваво, з юнацькою енергі­єю заходився Семен ста­вити хату (М. Коцюбин-ський). Я для вас рад жити (І. Фран-ко). Сократ почав промовляти знову (Ю. Мушкетик).
Складений Іменний

дієслово-зв’язка + іменна частина:
- діеслова-зв’язки: бути, являти, становити, става­ти, робитися, називатися, вважатися і под.
- іменною частиною може бути іменна частина мови, тобто іменник, прикметник, займенник або числівник у формі називного чи орудно­го відмінка, а ще — дієпри­кметник

Брат став дизайнером. У нас бив дід дуже схожий на Бога (О. Довженко). Картинками старих дитячих книг здається далеч (М. Риль­ський).

Зауважте! Дієслово-зв’язку у формі теперішнього часу часто про­пускають (на її місці, як правило, ставиться тире): Здоров’я — всьому голова (Нар, тв.).

Зауважте! Не вважаються складеним дієслівним присудком два граматично пов’язаних дієслова, якщо кожне з них означає окрему дію і ииконуються ці дії в різний час: Батько пішов косити. Батько спочатку пішов, а лише потім почав виконувати наступну дію — косити. Отже, слово пішов у цьому реченні — простий дієслівний присудок, а косити — об­ставина мети (з якою метою пішов?).

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів