Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Іменник

Іменник — самостійна частина мови, що називає предмет, особу, яви­ще і відповідає на питання хто? що? (лисиця, книга, веселка).

Морфологічні ознаки. Іменники належать до певного роду, зміню­ються за відмінками й числами.

Синтаксична роль. У реченні іменник може виступати будь-яким членом речення (найчастіше підметом і додатком): Весна іде, красу несе. Заглядає у вікно цвіт яблуні Книги — морська глибина. Пливуть у підне­бессі кучеряві хмарки.

 Групи іменників за значенням

Назви неістот (будинок, ромашка, майдан, озеро, народ, студентство)Назви істот (друг, батько, цуце­ня, комар, русалка, водяник)
Назви загальні (князь, місто, соба­ка, цукерки, дискети)Назви власні (Ярослав Мудрий, Харків, Сірко, Карпати, «Київ ве­чірній»)
Конкретні (ліс, вулиця, листя, зер­но, монітор)Абстрактні (соборність, радість, любов, сум, швидкість, глибина)
 

Рід іменників

Усі іменники (крім множинних) належать до одного з трьох родів: чоловічого (жайвір, клен, дріб, рояль), жіночого (путь, любов, земля, стаття), середнього (сонце, поле, обличчя, дитинча).

Іменники спільного роду — це слова, які можуть називати осіб як чо­ловічої, так і жіночої статі (вони здебільшого характеризують певні якості особи): нероба, рева, базіка, нікчема, ледащо тощо (мають закінчення -а, рідше -о). У реченні узгоджуються з іншими частинами мови як у жіно­чому, так і в чоловічому роді: нестерпна базіка — нестерпний базіка.

Назви осіб за професією чи видом діяльності належать до іменників чоловічого роду, хоча можуть називати осіб як чоловічої, так і жіночої статі: Молодий інженер розробив проект. Досвідчений лікар проконсуль­тувала пацієнта.

 

Рід незмінюваних іменників іншомовного походження

Назви осіб чоловічої статі — іменники чоловічого роду, жіночої статі — жіночого родумадам (жіночий), маестро (чоловічий)
Назви тварин — іменники чоловічого родупоні, шимпанзе, кенгуру
Назви неістот — іменники середнього родурезюме, таксі, бюро
Географічні назви — рід визначається за загальною назвоюКапрі (острів) — чоловічий, Сочі (місто) — середній, Міссісіпі (ріка) — жіночий

Запам’ятайте: цеце (муха) — жін., івасі, путпасу (риба) — жін., авеню (вулиця) — жін., кольрабі (капуста) — жін., салямі (ковбаса) — жін., гінді (мова) — жін., сироко, торнадо (вітер) — чол.

Іменник пальто відмінюється.

 Рід складноскорочених слів

Незмінювані складноскорочені слова — рід визна­чається за головним словомТЕС — жін., бо електростанція
Змінювані складноскорочені слова — рід визначає­мо граматично за типом відмінювання (здебільшого як іменники чоловічого роду)ВАК, виш, неп
 

Число іменників

Іменники, що мають форму і однини, і множиниІменники, що мають лише форму однини (назви речовин, почуттів, власні назви)Іменники, що мають лише форму множини (назви парних предметів, речовин, сукупнос­тей предметів, почуттів, географічні назви тощо)
місто — міста, голос — голоси, висновок — виснов­кимолоко, олія, вірність, страхокуляри, консерви, парфу­ми, меблі, шахи, Карпати

Іменники, що називають сукупність однакових чи подібних істот, або предмети, які сприймаються як одне ціле, називаються збірними (студентство, листя, насіння, молодь). Вони мають форму лише однини.

Відмінки іменників

Іменники відмінюються за сімома відмінками:

НазваПитання
Називнийхто? що?
Родовийкого? чого?
Давальнийкому? чому?
Знахіднийкого? що?
Оруднийким? чим?
Місцевий(на) кому? (на) чому?
Кличнийуживаєть­ся для звертання

Називний відмінок однини — початкова форма іменника.

Називний відмінок є прямим, решта — непрямі.

Відміни іменників

I відмінаII відмінаIII відмінаIV відміна
чоловічий, жіночий, спільний рід, закін­чення -а (-я)чоловічий рід, закін­чення нульове або -осередній рід, закін­чення -о, -е, -а (-я)жіночий рід, нульо­ве закінчен­ня, а також іменник матисередній рід, закінчення -а (-я), за відмі­нювання з’явля­ються суфікси -ат- (-ят-), -ен-
мрія, робо­та, суддя, рілляПетро, садморе, весло, весіллярадість, любов, подорожкурча, теля, цуценя, ім’я

До відмін не належать:

— множинні іменники (сани, ворота);

— іменники прикметникового походження (майбутнє);

— незмінювані іменники іншомовного походження (амплуа, пюре);

— жіночі прізвища на приголосний та -о (Козак Ольга, Карпенко Со­ломія).

Жіночі імена по батькові є іменниками І відміни (Іванівна, Іванівни, Іванівні…), чоловічі імена по батькові — іменниками II відміни (Петро­вич, Петровича, Петровичу…).

Поділ іменників на групи

Іменники І та II відмін, залежно від відмінкових закінчень, поділя­ються на тверду, м’яку, мішану групи.

ВідмінаТверда групаМ’яка групаМішана група
ІОснова на твердий нешиплячий приго­лосний: допомога, старостаОснова на м’який приголосний: крапля, надія, ІлляОснова на шипля­чий приголосний: тиша, круча, вежа
ІІІменники чоловічого роду з основою на твердий нешиплячий приголосний: степ, батькоменники чоловічо­го роду з основою на м’який приго­лосний: велетень, урожай, тюльІменники з основою на шиплячий приго­лосний, крім іменни­ків середнього роду на -я. кущ, сторож, плече, явище
Іменники середнього роду із закінченням -о: місто, золотоІменники середньо­го роду із закінчен­ням -я: обличчя, навчання, зілля

Іменники середньо­го роду із закінчен­ням -е, крім основи на шиплячий: поле, сонце, море

Іменники II відміни на -р можуть належати і до твердої, і до м’якої,, і до мішаної груп:

imennik

Іменники комар, снігур, звір належать до твердої групи, хоч у називному множини мають [-і].

До м’якої групи належать: Ігор, Лазар, цар, аптекар, бібліотекар, якір.

Правопис окремих відмінкових закінчень іменників І відміни

ВідмінокГрупа іменниківЗакінченняПриклади
ОднинаОруднийтверда-оюказкою
м’яка та мішана-ею (-ею)землею, кручею, фантазією
Кличнийтвердаколего! Миколо!
м’яка та мішана-е (-є)мріє! зозуле! душе!

Деякі пестливі форми іменників І відміни м’якої групи мають у кличному відмінку однини \-ю\ (доню! бабусю! Наталю! але Насте!).

У родовому відмінку множини деякі іменники мають паралельні фор-ми: баб — бабів, губ — губів, легень — легенів, сосон — сосен, воєн — війн.

 

Закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду II відміни

-а (-я)-у (-ю)
Назви чітко окреслених предметів: олівця, принтераНазви збірних понять: гурту, хору, саду, але гуртка, садка
Назви істот: студента, МорозаНазви речовин і матеріалів: піску, кисню
Назви мір, місяців, днів тижня: грама, метра, квітня, понеділкаНазви явищ природи: вітру, морозу
Назви населених пунктів, крім тих, де друга частина співзвучна із за­гальною назвою: Парижа, Харкова, але Кривого Рогу, Широкого ЯруНазви установ, організацій, споруд, приміщень: ліцею, магазину, але гаража, хліва, млина
Наукові терміни (здебільшого точних наук і мовознавства): синуса, ромба, присудкаНазви просторових понять: степу, майдану
Назви ігор, танців: футболу, вальсу, але гопака
Назви абстрактних понять, процесів: галасу, суму
Терміни (здебільшого літературо­знавчі, хімічні, фізичні): жанру, сюжету, імпульсу
Географічні назви: Сибіру, Байкалу, Криму, Бугу, але в назвах річок із наголосом на закінченні — [а]: Дністра, Дінця

Деякі іменники можуть мати паралельні закінчення -а(-я) або -у (-ю). Це залежить від наголосу або від значення: моста і мосту, стола і столу, двора і двору, папера (документа) і паперу (мате­ріалу), каменя (предмета) і каменю (матеріалу) тощо.

 

Правопис окремих відмінкових закінчень іменників II відміни

imennik2

Зауважте! Деякі іменники в родовому відмінку множини мають па­ралельні форми: полів — піль, кіловатів — кіловат, ватів — ват.

 

Написання та відмінювання імен по батькові

Імена по батьковіСуфіксПриклади
Чоловічі-ович (-йович)Петрович, Андрійович
Жіночі-івн(а) -ївн(а)Петрівна, Андріївна

Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники II відміни мішаної групи (Івана Павловича), жіночі імена по батькові — як іменники І відміни твердої групи (Оксани Богданівни).

  1. Ім’я Лев має паралельні відмінкові форми (Лева і Льва, Левові і Львові).
  2. У звертаннях на ім’я по батькові обидва слова ставляться у форму кличного відмінка: Остапе Романовичу, Ольго Ігорівно.

Зверніть увагу на творення окремих імен по батькові.

Ім’яЧоловіче ім’я по батьковіЖіноче ім’я по батькові
ГригорійГригоровичГригорівна
Ілля ІллічІллівна
ЛукаЛукич (Лукович)Луківна
КузьмаКузьмич (Кузьмович)Кузьмівна
МиколаМиколайович (Миколович)Миколаївна (Миколівна)
ХомаХомич (Хомович)Хомівна
СаваСавич (Савович)Савівна
ЯківЯковичЯківна

 

‹ Будова слова Прикметник › 

Уся теорія

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів