Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Лексикологія

Лексикологія — розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови, або лексику.

Лексика — сукупність слів певної мови.

Лексичне значення слова — те, що слово означає. Кожне повнознач­не слово може мати одне або кілька лексичних значень. Лексичне значен­ня слів пояснено в тлумачних словниках.

Групи слів за значенням, походженням, уживанням та емоційним забарвленням

Групи слівНазваЗначенняПриклади
За значеннямОднозначні словаМають одне лексичне зна­ченням’яч, диктант, Дніпро, парта
Багатозначні словаМають декілька лексичних значень.Багатозначні слова можуть уживатися в прямому та переносному значеннях.
Пряме — основне, головне, первинне значення слова.

Переносне — вторинне, виникло шляхом перене­сення назви з одного яви­ща дійсності на інше за по­дібністю їхніх ознак
голова, урок, земля, поле, іти, свіжийсолодкий чай, крила чайки, дрімає бабуся
солодкий сон, крила пісні, дрімає ліс
ОмонімиСлова, однакові за звучан­ням, але різні за значен­нямбал — оцінка успішнос­ті; бал — танцюваль­ний вечір
СинонімиСлова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за значеннямнебокрай, горизонт, виднокруг, крайнебо, небосхил, обрій, овид
АнтонімиСлова з протилежним лек­сичним значеннямАнтонімисвято — будень, висо­кий — низький, свари­тися — миритися
За походженнямВласнеукраїнська
лексика
Слова, що вживаються лише в українській мовібагаття, рушниця, кмітливий, полохливий
Запозичена лексикаСлова, що ввійшли до української мови з інших мов (слова іншомовного походження)козак, олімпіада, сервер, тротуар
За вживаннямЗагально­вживані словаАктивно вживають усі носії мовиповітря, жито, близь­кий, багато, читати, син
Професійні словаВикористовують люди певних професійспідометр, карбю­ратор (водії)
Окрема група професійних слів — терміни — слова, що мають чітко окреслене зна­чення й поняття з різних галузей науки, техніки, мистецтвазвук, підмет, іменник, напруга, кислота, реакція, палуба, верстка
Діалектні словаУживають мешканці певної місцевостіплай (стежка), бульба (картопля)
НеологізмиНові слова, що виникають у мовіУ художній літературі існують авторські неоло­гізми, які творить сам письменникменеджер, маркетинг, імідж
Не дивися так при­вітно, яблунево-цвітно
Застарілі слова:
а) ІсторизмиСлова, що вийшли з ак­тивного вжитку через зникнення понять, які вони називаликріпак, волость, нарком, соцзмагання
б) АрхаїзмиСлова, які витіснилися з активного вжитку інши­ми словами
град — місто, перст — палець, ректи — говорити
За емоційним забарвленнямНейтральна лексикаСлова, якими користу­ються всі носії мови в повсякденному життівітер, вода, холод­ний, небо, ходити, знати
Емоційно забарвлена
лексика
Слова, які у своєму зна­ченні мають позитивну або негативну емоційність і слугують для виражен­ня почуттів (радість, горе, любов, ніжність…)ласкавий, ненавис­ний, вітерець, хма­рище, солоденький, водиця, вікопомний

  ‹ Фонетика  Фразеологія ›

Уся теорія


           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів