Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

М’який знак (знак м’якшення)

М’який знак пишеться після д, т, з, с, ц, л, н
на позначення м’якості приголосних у кінці слова чи складу радість, вільний, осінь
у середині складу перед о (у тому числі й після р) сьомга, кульовий, забрьохатися
у прикметникових суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- бахчисарайський, празький, донець­кий (але боязкий, баский, різкий, в’язкий, дерзкий, ковзкий, плаский, бо ці слова мають суфікс -к-)
у суфіксах -ньк-у -оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- тоненький, блідесенький
у дієсловах перед -ся хвилюється, змагаються, підводься
у буквосполученнях льч, льц (походять з льк)} ньч, ньц (походять з ньк), сьч, сьц (походять з ськ) ляльці, ляльчин (лялька), Прісьці, Прісьчин (Пріська), няньці, няньчин (нянька)
після л перед м’яким приголосним гуцульський

 

М’який знак НЕ пишеться
після літер на позначення губних (б, п, в, Му ф) та шиплячих (ж, ч, ш, ги) степ, любов, коледж, товариш, піч, кущ
після р у кінці слова та складу лікар, гіркий, Харків (але Зорькін, Горький)
між подвоєними літерами на позначення подовженого приголосного зілля, стаття
між двома м’якими приголосними, окрім л пісня, кузня
після н перед ж, ч,ш,щ і суфіксами -ськ, -ств- тонший, камінчик, волинський, панство
у кінці першої частини складних числівників шістдесят, п’ятсот
у буквосполученнях лч, лц (походять з лк), нч, нц (походять з ніс), сч, сц (походять з ск) рибалчин, рибалці (рибал­ка), Оленчин, Оленці (Оленка), масці (маска)

Зауважте! Пишемо м’який знак у словах різьбяр, тьмяний і в по­хідних.

 

Сполучення йо, ьо

Пишеться йо для позначення звукосполучення й + о Пишеться ьо для позначення м’якості приголосного перед о
на початку слова: йод працьовитий, чотирьох
після голосного: майор
після приголосного, переважно на початку складу: мільйон, серйозний

Читайте також:

Орфографія
Апостроф
Подвоєння літер
Правопис префіксів
Велика літера та лапки у власних назвах
Написання слів іншомовного походження
Основні правила переносу
Написання складових слів разом та через дефіс
Правопис не з різними частинами мови
 

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів