Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Односладні речення

Односкладне - речення, у якому наявний лише один із головних членів — або підмет, або присудок.

Тип односкладного реченняСпосіб вираження головного членаПриклад
Означено-особові (дію виконує певна особа, яку можливо встановити)
• дієслово у формі 1-ї чи 2-ї особи теперішнього або майбутнього часу;
• дієслово наказового способу
Йди поміж люди (М. Коцю­бинський).

Не милий мене шовком (П. Тичина).
Неозначено-особові (дію виконує невизначена особа) • дієслово у формі 3-ї особи множини;
• дієслово минулого часу у формі множини
Вже і пороги ось-ось одягнуть в крицю та граніт (Є. Плужник).
На другий день тільки про повінь і говорили (0. Дов­женко).
Безособові (дія або стан, що мисляться незалежно від активного діяча)• безособове дієслово;
• безособові форми на -но, -то;
• особове дієслово в значенні безособового;
• прислівник (часто сполучається з дієсло-вом-зв’язкою);
• інфінітив;
• заперечне слово нема (немає)
Надворі світає.
Багато слів написано пером (Л. Костенко).
3 поля тягне холодом (А. Головко).

На серці у Насті було тихо й весело (М. Коцюбинський).

Доволі мовчати! (О. Олесь)

Нема на світі Заходу і Сходу (0. Пахльовська).
Узагальнено-особові (дія сприймається узагальнено як властива будь-якій особі) • дієслово у формі 2-ї особи однини;
• дієслово 1-ї або 3-ї особи множини
Хоч вовком вий! (Нар. тв.)

Лежачого не б’ють (Нр. тв.)
Називні (ствердження існування предмета чи явища) іменник у формі називного відмінка
Сухе надвечір’я (3 газети). Океан чистоти й сяйва (О. Гончар).

Зауважте! Двоскладним є речення, у якому присудок — дієслово у формі 3-ї ос. одн. теп., майб. часу або у формі одн. мин. часу: Зустрічай схід сонця.

Двоскладним є речення: А ось поруч — усміх, ласка, мати (Є. Маланюк). Про пропущений присудок (є) свідчить наявність у реченні обста­вини, яка саме від нього (присудка) залежить.

 

‹ Другорядні члени речення Речення з однорідними членами ›

Уся теорія

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів