Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Подвоєння літер

Подвоєні літери позначають або подовжений м’який приголосний, або збіг однакових приголосних.

Збіг однакових приголосних

Випадок збігу приголосних Приклади
на межі префікса й кореня оббити, віддати
на межі кореня й суфікса цінний, сонний
на межі двох суфіксів годинник, іменник
на межі частин складноскорочених слів спорттовари
на межі основи дієслова минулого часу на -с і постфікса -ся пасся, розрісся
у прикметникових наголошених суфіксах -енн-, -анн- (-янн-) зі значенням підсилення, збільшен­ня ознаки, можливості чи неможливості дії силенний, старанний, нескінченний, невблаганний
у прикметниках на -нн(ий) старослов’янського походження та іменниках і прислівниках, утворених від них блаженний, огненний, мерзенний, благосло­вення, стражденно (але священик)
у словах бовван, Ганна, лляний, овва, ссати та похідних Ганнуся, ссавець, бовваніти

У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -ан- (-ян-), -ин-, -ін-, літеру н не подвоюємо: глина — глиняний, орел — орлиний, гречка — гречаний.

Не подвоюємо н у дієприкметниках (вихований, забезпечений, виріше­ний) і в прикметниках, утворених із відповідних дієприкметників (варе­ний, печений), а також у прикметнику довгожданий.

Треба розрізняти: здійснений, несказаний, нездоланий тощо — дієпри­кметники; здійсненний, несказанний, нездоланний тощо — прикметники.

Подовження м’яких приголосних

Подовжуються приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж,ч,шу позиції між голосними звуками.

Випадок подовження м’яких приголосних При клади
в іменниках середнього роду II відміни на -я життя, знання, колосся, затишшя, узбережжя
у деяких іменниках жіночого та чоловічого роду І відміни на -я суддя, рілля, Ілля, стаття (але статей)
в орудному відмінку іменників жіночого роду III відміни перед -ю зустріччю, міддю, маззю
у формах теперішнього часу дієслова лити (литися) та похідних словах ллю, ллється, виллєш
у прислівниках зрання, спросоння, попідтинню, попідвіконню, навмання

Подовження не відбувається:

1)   у родовому відмінку множини іменників середнього роду II відміни перед нульовим закінченням: облич, завдань (але почиттЩ, відкритті);
2) в іменниках жіночого роду І відміни на -ин(я): господиня, рабиня, гординя;
3)   в іменниках IV відміни: каченя, дитя, теля;
4) якщо м’який приголосний стоїть не між голосними: безсмертя, честю, радістю;
5)   у словах кутя, свиня, попадя.

 
Читайте також:

Орфографія
М’який знак
Апостроф
Правопис префіксів
Велика літера та лапки у власних назвах
Написання слів іншомовного походження
Основні правила переносу
Написання складових слів разом та через дефіс
Правопис не з різними частинами мови

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів