Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Правопис не з різними частинами мови

Частина мови Пишеться разом Пишеться окремо
Іменник,прикметник,

прислівник

якщо слово без не не вживається: ненависть, нероба, недбалий, негайно якщо в реченні є протиставлен­ня, заперечення: не зрада, а вірність; не слабкий, а сильний; не рідко, а густо
якщо до слова з не можна дібрати синонім без не: недруг (ворог), нещирий (фальшивий), небагато (мало) якщо не стосується присудка: Це озеро не глибоке (не є глибо­ке ). Узимку тут не холодно (не є холодно).
якщо не входить до префікса недо-: недооцінка, недовчений якщо прикметник з не має при собі пояснювальні слова (займенники чи прислівники): Аж ніяк не потрібні слова. Зовсім не цікава презентація.
Дієслово та

дієприслів­ник

(форма дієслова)

якщо слово без не не вживається: ненавидіти, нестямившись у решті випадків: не знати, не купивши
якщо не входить до пре­фікса недо-: недочувати, недовиконавши
Зауважте! Написання деяких дієслів з не залежить від лек­сичного значення: нездужати (хворіти) — не здужати (не змогти), неславити (ганьбити) — не славити (не прославля­ти), непокоїтися (хвилюватися) — не покоїтися (не бути похованим), недоїдати (жити впроголодь) — не доїдати (залишати частину їжі).Треба розрізняти прислівник немає (нема) від дієслова не має: У нього немає вибору — Він не має вибору.
Дієприкмет­ник(форма дієслова) якщо дієприкметник виступає означенням і не має залежних слів: Червоніли незірвані яблука. якщо є протиставлення: Черво­ніли не зірвані, а опалі яблука.
якщо дієприкметник виступає присудком: Яблука не зірвані.
якщо дієприкметник має залеж­ні слова: Червоніли не зірвані ще яблука.

 
Читайте також:

Орфографія
М’який знак
Апостроф
Подвоєння літер
Правопис префіксів
Велика літера та лапки у власних назвах
Написання слів іншомовного походження
Основні правила переносу
Написання складових слів разом та через дефіс

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів