Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Правопис префіксів

Префікс с- уживається Префікс з- уживається Префікс зі- уживається
перед к, п, т, ф, х перед усіма іншими приголосними перед сполученням при­голосних (у тому числі перед сполученням губ­ного та [й])
скропити, спекти, стягнути, сфокусува­ти, схилити зшити, зчистити, зцідити зіставити, зіп’ястися

_

Префікс пре- Префікс при- Префікс прі-
виражає найвищий ступінь ознаки в при­кметниках або прислів­никах (його можна замі­нити словом дуже): пречудовий, пресильний уживається в словах, що означають наближення, при­єднання (приїхати, прикру­тити ); неповноту, частковість і результат дії (прилягти, при­меншувати, придумати) уживається в словах прізвище, прізвисько, прірва
Запам’ятайте: презирли­вий, презирство, преосвященний, преподобний, престол, превелебний уживається в словах, утворе­них від іменників з приймен­никами: прикордонник, прибережний

Префікс пере- пишемо завжди з е: перемога, перехід.

У префіксах роз-, без-, через-, від-, над-, під-, між- тощо кінцевий дзвінкий приголосний не змінюється перед глухими приголосними: роз­крутити, безхмарний, черезплічник, надходити, обпалити, відчинити, представник.

 
Читайте також:

Орфографія
М’який знак
Апостроф
Подвоєння літер
Велика літера та лапки у власних назвах
Написання слів іншомовного походження
Основні правила переносу
Написання складових слів разом та через дефіс
Правопис не з різними частинами мови

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів