Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

ПРИЙМЕННИК

Прийменник — службова частина мови, яка виражає залежність імен­ника, займенника, числівника від інших слів у словосполученні й речен­ні: трави в росі, узяти без дозволу.

Групи прийменників за походженням

Непохідні (первинні) Похідні (вторинні)
прийменники, які не походять від інших частин мови утворені скла­данням двох чи кількох непохід­них прийменни­ків утворені поєднан­ням іменників та прислівників 3 непохідними прийменниками утворені пере­ходом слів ін­ших частин мо­ви в приймен­ники
у, на, до, з, без, для задля, поміж, з-за під час, назустріч, відповідно до близько, кінець, шляхом

Групи прийменників за будовою

Прості Складні (пишуться разом, з першою частиною з-, із— через дефіс) Складені (пишуться окремо)
без, до, по, близько з-над, попід, понад, заради у зв’язку з, згідно з, на чолі

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника

Прийменники вживаються з іменниками в усіх відмінках, крім назив­ного та кличного. Форма місцевого відмінка завжди виступає з приймен­ником (у комп’ютері, на моніторі), інші відмінкові форми можуть бути з прийменниками чи без них.

Прийменники Відмінки Приклади
без, біля, до, з-за, з-під, проти, серед родовий без допомоги, до лісу, з-за обрію, серед міста
назустріч, напереріз, наперекір, усупереч, навздогін давальний назустріч долі, напере­кір батькові, усупереч теорії
над, під, перед, поза знахідний, орудний над усе, під листя, над усім, під сонцем
на, об, о, по знахідний, місцевий на роботу, об землю, на небі, о першій годині
з (із, зі), між, за родовий, знахідний, орудний з дерева, з дерево (заввишки), з деревом
У (в) родовий, знахідний, місцевий у тебе, у книгу, у повісті
           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів