Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Речення

Речення — граматична, інтонаційно завершена конструкція, побудована з одного чи кількох слів, яка становить окрему думку.

Граматична основа речення складається з підмета та присудка, проте можливі випадки, коли одного з головних членів речення немає. Детальніше про граматичну основу.

Порядок розташування слів у реченні вільний, проте існують певні правила, які визначають послідовність розміщення членів речення. Прямим вважається такий порядок слів у реченні, при якому присудок стоїть після підмета (Епоха п’ятиповерхових будинків зародилася в 50-ті роки).
Прямий порядок другорядних членів речення пов’язаний з порядком слів у словосполученні:

  • узгоджене означення стоїть перед означуваним словом;
  • додаток- після керуючого слова;
  • обставина може бути перед і після головного слова (у реченні ним виступає присудок).

Порушення прямого порядку слів з метою виділення якогось із них називається інверсією (зворотним порядком слів)
При зворотному (непрямому, інверсійному’) порядку слів присудок передує підмету (Нещодавна до мене заходив Тарас). Другорядні члени речення при інверсії також змінюють своє звичне місце.

Приклади:
прямий порядок: Я прийшов
непрямий (інверсійний): Прийшла Маринка

Види речень:

1. За будовою:
• двоскладні (граматична основа складається з підмета і присудка): Йшов невеликий дощ.
• односкладні (граматична основа має або підмет, або присудок): Дощило.

2. За метою висловлювання:
• розповідні (передають повідомлення): Сьогодні холодно.
• питальні (передають запитання): Сьогодні холодно?
• спонукальні (виражають спонукання до дії): Одягайся тепліше!

3. За емоційним забарвленням:
• неокличні (думка виражена спокійно): Ходи-но сюди.
• окличні (думка виражена з сильним емоційним забарвленням): Ходи-но сюди!

4. За кількістю граматичних основ:
• прості (мають одну граматичну основу): Вечір.
• складні (мають дві або більше граматичних основ): Вечір, надворі швидко темнішає.

5. За наявністю другорядних членів речення:
• непоширені (не мають другорядних членів): Холодно.
• поширені (мають один та більше другорядних членів): Надворі було холодно.

6. За наявністю необхідних членів речення:
• неповні (пропущено один чи кілька членів речення, які зрозумілі з контексту або ситуації.): В зелене Журавне летять журавлі, а лебеді — [летять] у Лебедин.
• повні (наявні всі головні та другорядні члени, необхідні для завершеності будови і повноти вираження значення): Христя засвітила невеличкий каганець і постановила його на комині.

7. За наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів
• ускладнені (є однорідні члени речення, вставні слова, словосполучення, речення, відокремлені члени речення, звертання тощо)
• неускладнені.

‹ Словосполучення Просте двоскладне речення › 

Уся теорія

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів