Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Складносурядне речення

Складносурядним називають складне речення, частини якого рівно­правні за смислом і пов’язані сурядним зв’язком за допомогою сурядних сполучників: І сходило сонце, і місяць вставав, і гуси кричали на фоні за­грав (Л. Костенко).

Сурядні сполучникиПриклади
єднальні: і, й, та (=і), ні…ні, ані…ані, не тільки…а й, і…іЗадощило, і фільмування довелось припинити (О. Гончар).
протиставні: а, але, зате, проте, однак, та (-але)Слово — срібло, а мовчання — золото (Нар. тв.)
розділові: або, чи, то…то, або…або, чи…чи, не то…не тоЧи то шумлять так хвилі, чи німфа плаче вслід (О. Пахльовська).

Розділові знаки в складносурядних реченнях

Розділовий знакПравилоПриклади
комачастини речення виража­ють одночасність, послі­довність подій або причи­ново-наслідкові зв’язкиСичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів (Т. Шевченко). Пройшов дощ. і дерева заясніли під сонцем (У. Самчук).
тиречастини речення виража­ють швидку зміну подій чи причиново-наслідкові зв’язки (у другому реченні висновок або наслідок дії першого)Дмихнив вітер понад ставом — і сліди не стало (Т. Шевченко V Дощ пройшов — і Київ зеленіє (М. Рильський)
крапка з комоючастини речення значні за обсягом або в середині них є свої розділові знакиРічка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться вона, виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок)

Не ставиться розділовий знак перед сполучниками і, й, та (-і), або, чи, якщо частини складносурядного речення мають спільний другорядний член, вставне слово або частки лише, тільки, ще, навіть: Десь спереду гукнув паровоз і почулася пісня (О. Гончар).

Не ставиться також розділовий знак, якщо названі вище сполучники поєднують два питальних речення, окличних чи спонукальних: Таке роз­кішне над нами небо і такі ми до безмежності молоді! (В. Шевчук); Коли в тебе відпустка і де ти будеш відпочивати? (З розмови).

У складносурядних реченнях перед сполучником і, й, та (=і) ставиться кома або тире, якщо частини виражають причинно-наслідкові зв’язки, — вибір знака обумовлюється в таких випадках бажан­ням автора (приклади див. вище в таблиці).

 

Інші види складних речень:

- складнопідрядне;
- безсполучникове;
- з різними типами зв’язку.

 

Уся теорія

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів