Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

СПОЛУЧНИК

Сполучник — службова частина мови, яка вживається для сполучен­ня однорідних членів речення або частин складного речення і виражас смислові зв’язки між ними (Реве (та) стогне Дніпр широкий. Соловей не співає,(якщо) їжі вже не має).

Групи сполучників за значенням

Сурядні (з’єднують однорідні члени речення або частини складносурядного речення) Підрядні (поєднують головну та залежну частини складнопідрядного речення)
єднальні:

і, й, та (і), і…і, ні…ні, ані…ані, не тільки … а й

 

причинові: бо, тому що, через те що, оскільки, у зв ‘язку з тим що
часові: коли, тільки, як, щойно, лед­ве, як тільки, після того як
протиставні:

а, але, та (але), зате, проте, однак

умовні: якщо, якби, як, аби, коли, коли б, якщо…то
мети: щоб, аби, для того щоб, з тим щоб
розділові:

або, чи, хоч, або…або, чи…чи,

хоч…хоч, то…то,

чи то…чи то, не то…не то

допустові: хоч, хоча, дарма що, не­зважаючи на те що, хай, нехай
порівняльні: як, мов, наче, неначе, немов, ніби, немовбито
з’ясувальні: що, щоб, як
міри та ступеня: аж, що аж, що й
наслідкові: так що

Групи сполучників за будовою

Прості Складні (пишуться завжди разом) Складені (пишуться завжди окремо)
і, й, а, але, та, чи, бо, як, коли, хоч якби (як + би), щоб (що + б), зате (за + те), немов (не + мов) тому що, дарма що, для того щоб, так що

Групи сполучників за вживанням

Одиничні Повторювані Парні
а, але, зате, проте, однак, бо, коли (Ка­раюсь, мучуся, але не каюсь ). і..і, ні…ні, або…або, то…то, не то…не то (Місяць …то виринав, то потопав). хоч…але, не тільки…а й, як…так і, якби…то й (Як дбаєш, так і маєш).

Треба відрізняти сполучники від однозвучних з ними повнозначних пі і в із прийменниками або частками, які пишуться окремо

Сполучники Однозвучні слова
• не мають лексичного значення • мають лексичне значення
• не є членами речення • є членами речення
• не відповідають на питання • відповідають на питання
• можна замінити сполучником-синонімом • не можна замінити сполучником-синонімом
• здебільшого не наголошуються • на повнозначне слово падає наголос
проте, зате ( = але, однак)

Землю омив рясний дощ, проте не приніс прохолоди.

про те, за те

(прийменник із займенником) Я думаю про те, до якого університету вступати.

якби, якщо ( = коли б)

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.

як би (прислівник з часткою), як що (займенник з часткою)

Як би ти не знав багато, а більше за всіх не знатимеш.

щоб ( = аби)

Щоб руки вміли, треба працюва­ти головою.

щб б (займенник із часткою)

Що б не трапилося, усе мине.

Зауважте! Разом пишуться сполучники мовби, немовби, немовбито, нібито, притому, причому і подібні.
Через дефіс пишуться сполучники тим-то, отож-то, тільки-но, тому-то.

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів