Реклама

Усе для ЗНО з української літератури

ЗНО - це лише іспит, а не проблема.

Теорія для ЗНО з української мови

Детальна програма ЗНО з української мови тут

1. Фонетика. Графіка
2. Лексикологія. Фразеологія
3. Будова слова. Словотвір
4. Морфологія

4.1 Іменник
4.2 Прикметник
4.3 Числівник
4.4 Займенник
4.5 Дієслово

4.6 Прислівник
4.7 Службові частини мови

4.8 Вигук

5. Синтаксис

5.1 Словосполучення
5.2 Речення:

5.2.1 Просте двоскладне речення
5.2.2 Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні
5.2.3 Односкладні речення
5.2.4 Речення з однорідними членами
5.2.5 Складне речення:

5.3 Способи відтворення чужого мовлення

6. Стилістика
7. Орфоепія
8. Орфографія

Власне висловлювання

           

Замовити роботу

Замовити роботу

Від партнерів